تبلیغات
زیستن - ایران پیش از آریائی ها
لولوبی ها یا لولو ها که آنها را اجداد لورها نیز شمرده اند ، اقوامی بودند که در زهاب ( کرمانشاه ، شهر زور ، سلیمانیه و ارومیه ) مسکن داشتند. قدیمی ترین اسنادی که در باب این طایفه در دست است ، یکی کتیبه نارامسین می باشد که در حدود 2500 سال پیش از میلاد نوشته شده است . بنابر این کتیبه و بنا بر نظریه ژ . دمرگان ، پادشاه مقتدر ایلام ، شوتروک ناحونته ، در حوالی سال 1200 پیش از میلاد این سنگ یادبود تاریخی را ، که در شهر سیپ پار ، نزدیک بابل بوده به دست آورده و به نشانه پیروزی خود ، آن را به پایتخت خویش ( شوش ) انتقال داده و بر روی آن سنگ یادبود ، شرح این غلبه را به زبان ایلامی افزوده است. نارامسین در این سنگ شرح لشکر کشی و غلبه خود را بر اقوام لولوبی و سایر طوایف که در اطراف دجله و دیاله مستقر بودند بیان نموده است .

سند دوم راجع به لولوبی ها ، نقش معروف آنو بانی نی پادشاه آنهاست که در ناحیه زهاب باختران واقع شده است . در این اثر مهم تاریخی که به اِستل آنو بانی نی نیز معروف می باشد ، شاه در حضور الهه ایشتار که او را بر دشمنان پیروزی بخشیده است ، ایستاده و پا را بر تن دشمنی که بر زمین افتاده ، نهاده است ( البته طرز لباس و زینت جامه شاه و الهه به خوبی نمایان است ). این خدا نیزه ای به دست گرفته و بر آن تکیه کرده و در دستی دیگر طنابی گرفته و می خواهد به گردن یکی از اسیران ببندد . اسیران هم برهنه بوده و دست هایشان را از پشت بسته اند و آنها را به وسیله حلقه ای از لبشان گذرانیده شده مثل حیوانات مهار کرده اند. ترجمه خطوط که روی اِستل نوشته شده،چنین است.
http://tarikhema.ir/images/2011/07/lulubi1.jpg

» آنو بانی نی پادشاه توانا ، پادشاه لولوبی ، نقش خود و نقش الهه ایشتار را در کوه باتیر رسم کرده است ، آنکس که این نقوش و این لوح را محو کند به نفرین و لعنت آنو ، آنوتوم ، بل ، بلیت ، رامان ، ایشتار ، سین و شَمَس گرفتار با دو نسل او بر باد رواد ... «

گذشته از این کتیبه ، اشاره ای که به نام لولوبی شده در قرارداد های سلسله دوم پادشاهان شهر اور است که در سال 1894 میلادی در تل براک کشف گردید و تعداد زیادی از این الواح از همان سالی است که پادشاه اور ولایت شمیروم و لولوبی ها را غارت کرد ، این دو شهر را همیشه با هم ذکر می کنند.در رابطه با شمیروم لوح مشروح تری به نام لوح نیفر در دست است . با توجه به اثر فوق ، معلوم می شود پادشاه اور ، که مکرر ولایت شمیروم را ویران کرده ، اینه سین نام داشته و همین پادشاه کشور را نیز به تصرف خود در آورده است. در قصه خدای طاعون که لوح آن کشف شده است،نام ولایات ذیل دیده می شود : تاندیم ، سوماشتو ، آشورو ، الامو ، کاشو ، گوتو ، لولوبو .

حکام لولوبی ها در زمان نارامسین در تنگه قراداغ که امروز معبر پاگان خوانده می شود و در جنوب شهرزور ، با سپاه بابلی جنگیدند و نارامسین آنها را به سختی شکست داد و به یادگار این پیروزی شرحی در دامنه آن تنگه حجاری نموده اند ( بین راه سلیمانیه و رباط ).
http://tarikh.persiangig.com/images/Mesopotamia1100BC.jpg

در نوشتار بعدی به شرح حال قوم گوتی خواهیم پرداخت.
تاریخ : دوشنبه 15 خرداد 1391 | ساعت 14 و 09 دقیقه و 04 ثانیه | نویسنده : payam . s | نظرات

  • paper | تازیانه | خسوف