تبلیغات
زیستن - کاسی ها
بعد از لولوبی ها و گوتی ها قوم مشهور و بزرگی که از منطقه کوهستان زاگرس می شناسیم ، کاسی ها می باشند.
این قوم نیز همچون گوتی ها مدت چند قرن بر بین النهرین حکومت کرده و در اوضاع آن نواحی تاثیر بسیاری داشته اند . از اسناد تاریخی چنین بر می آید که نفوذ قوم کاسی در بابل بیش از سایر اقوام بوده است . محل استقرار اولیه این قوم پیش از مهاجرت به زاگرس احتمالاً منطقه جنوب غربی دریای خزر بوده که در هزاره سوم پیش از میلاد به منطقه کوهستانی زاگرس و از آنجا نیز با عبور از معابر شمال ایلام وارد بین النهرین شده اند . دانشمندان زبان کاسی ها را از سلسله زبان های قفقاز محسوب می دارند. یکی از دبیران بابلی فهرستی از لغات کاسی جمع کرده و روی همین اصل چنین معلوم می شود که زبان آن ها قفقازی بوده و خیلی نزدیک به زبان ایلامی ها به شمار می آمده است.

http://bangaroo.persiangig.com/image/image004.jpg

از اسناد تاریخی چنین بر می آید که پیش از آنکه کاسی ها به بابل هجوم آوردند نام چند تن از خدایان بابل را به کار برده ولی بسیاری از نام خدایان آنها صریحاً منشاء قفقازی داشته است . از جهات بسیار ارتباط کاسی ها را با اقوام هند و اروپایی می توان تصدیق نمود از جمله پرستش اسب به عنوان مظهریت الهی . زیرا که این اعتقاد ، در بابل قدیم نبود و بعد از ورود کاسی ها در آنجا متداول شده است ، از طرفی سایر قبایل هند و اروپایی نیز چنین عقایدی را داشته اند.بنابراین می توان گفت که کاسی ها با قبایل اقوام » هی تیت ها و میتانی « نیز قبلاً در ارتباط بوده اند.

کاسی ها در حوالی سال 1896 قبل از میلاد به بابل حمله نموده ولی بابلی ها ، کاسی ها را دفع کردند ، اما کاسی ها دست از نقشه خود بر نداشتند و از این تاریخ تا 150 سال نام کاسی ها را در الواح و اسناد بابلی می توان مشاهده کرد . بالاخره احتمالاً در سال 1749 قبل از میلاد پادشاه کاسی موسوم به گاندش به کلی دولت بابل را منقرض کرده و خود به سلطنت نشست و تا سال 1734 ق.م « حکمرانی نمود . از این پادشاه کتیبه ای باقیست که خود را وارث سلاطین بابل معرفی نموده و در مجموع تسلط کاسی ها بر بابل حدوداً 577 سال طول کشیده است .

http://wdict.net/img/chammurapi.jpg

در سال 1171 ق.م « پادشاه معروف ایلام ، کویتر ناحونته به طرف بابل حرکت نمود و آخرین پادشاه کاسی ها را مغلوب و آن دولت را منقرض کرد . بعد از این پیروزی ، کویتر ناحونته و پسرش شوتروک ناحونته به بابل دست یافته و در شهر سیپار استل لوح پیروزی نارامسین را یافته و به بابل بردند و همچنین در این پیروزی ، قانون معروف » حمورابی « نیز به دست این پدر و پسر افتاد .

حدود قلمرو کاسی ها درست روشن نشده است، ولی احتمالاً مناطق تحت سلطه و نفوذ آنها در دوران اوج قدرتشان در کوه های زاگرس شروع ، و تا بین النهرین ادامه داشته . اما بعد از اینکه کاسی ها در بابل از امپراطوری ایلامی ها شکست خوردند ، احتمالا به عقب برگشته و مجدداً در مسکن اولیه خود یعنی کوه های زاگرس استقرار یافته و همچون گوتی ها با اقوام محلی ادغام شده و در نهایت ، توسط مادها قدرت سیاسی آنها از بین رفته است.

در نوشتار بعدی در مورد ساکنان زاگرس خواهیم نوشت.


تاریخ : دوشنبه 15 خرداد 1391 | ساعت 22 و 23 دقیقه و 05 ثانیه | نویسنده : payam . s | نظرات

  • paper | تازیانه | خسوف