تبلیغات
زیستن - کوروش و ادیان
در دنیای باستان رسم بر آن بود که چون قومی بر قوم دیگر فائق می آمدند ، قوم مغلوب ناچار می شدند که به دین مردم پیروز درآیند و از باورهای مذهبی خود دست بکشند . چه بسیار مردمی که به خاطر سر باز زدن از پذیرش دین بیگانه ، به دست اقوام پیروز تاریخ ، به خاک افتاده اند و چه بسیار معابدی که توسط فاتحان با خاک یکسان گشته اند . در چنین دنیایی بود که کوروش پرچم آزادی ادیان را برافراشت و مردم را در انجام فرائض دینی خود آزاد گذاشت و حتی معابدی را که در جریان جنگ های مختلف آسیب دیده بودند از نو ساخت . بهترین نمونه های این جوانمردی را در جریان تسخیر بابل می بینیم . در حالی که مردم بابل خود را برای دیدن صحنه های ویران شدن معابدشان بدست سپاهیان پارسی آماده می کردند ، کوروش در میان آنان حاضر شد و در مقابل چشمان حیرت زده آنان ، مردوک خدای خدایان بابل را به گرمی ستود و فرمان آزادی مذهبی را در سراسر کشور بابل صادر کرد . این فرمان از جمله شامل یهودیانی می شد که بختنصر همه دارایی شان را گرفته بود ،‌ کشورشان را در شعله های آتش ویران کرده بود و خودشان را به اسارت به بابل آورده بود . اندکی پس از ورود به بابل ، کوروش به یهودیان اجازه داد تا پس از هفتاد سال در زندگی در اسارت و بندگی ،‌ به فلسطین باز گردند و در آنجا به بازسازی اورشلیم بپردازند . کوروش به خزانه دار خود ((مهرداد)) دستور داد تا هرچه از ظروف طلا و نقره و اسباب و اثاث مذهبی که در دوره بختنصر از معابد اورشلیم غارت شده و در معبدهای بابل باقی مانده است را به یهودیان بازگرداند و او نیز همه آن اثاث را که مشتمل بر پنج هزار و چهارصد تکه بود به آنها مسترد داشت ، سپس کوروش از مردمانی که یهودیان در میان آنان می زیستند خواست تا آذوقه و خوار و بار و مواد لازم برای سفر را برایشان فراهم آورند و آنان نیز چنین کردند . باری ! هزاران یهودی پس از فرمان آزادیشان از جانب کوروش ّ، بسوی شهر و دیارشان روانه شدند .
 بخاطر این محبت بزرگ و ستودنی ، از کوروش در کتابهای مقدس یهودیان به نیکی یاد شده است . این ستایش چنان است که تورات ، کوروش کبیر را (( مسیح خدا )) نامیده است . بدین صورت از دیرباز کودکان یهودی از همان نخستین روزهای زندگی خود ، از طریق کتب مذهبی با این ابر مرد بشر دوست آشنا گشته و مردانگی و فتوت او را می ستایند . مسیحیان نیز که به گمان بسیاری پایه و شالوده دینشان ، تورات است ، کوروش را فراوان احترام می گذارند و مقامی بالاتر از یک پادشاه برای وی قائلند . در قرآن مجید نیز چنانکه به پیوست آمده است از کوروش کبیر یا همان ذوالقرنین به نیکی یاد شده و بدین ترتیب کوروش تنها پادشاهی است که در هر سه کتاب آسمانی ( هر سه دین ) مورد ستایش خداوند قرار گرفته است .


تاریخ : جمعه 2 آبان 1393 | ساعت 17 و 26 دقیقه و 21 ثانیه | نویسنده : payam . s | نظرات

  • paper | تازیانه | خسوف