تبلیغات
زیستن - واپسین روزهای کوروش
آنچه درباره ده سال پایانی شاهنشاهی کوروش بر ما پیداست ، تنها اطلاعاتی در مورد لشکرکشی وی در سال 530 قبل از میلاد علیه سکاهای ساکن آسیای میانه است که در مرزهای شرقی امپراطوری به غارت و تجاوز دست گشوده بودند . کوروش در طی این لشکرکشی گسترده بر آن بود تا مهاجمان را تدریجاً واپس نشاند ، اقوام سرکش را به زیر فرمان آورد و برای تثبیت فتوحات ، استحکاماتی را در مناطق پاکسازی شده یا نو گشوده بر پا سازد .
آنچه که از مجموع روایت های مورخان باستان بر می آید ، آن است که واپسین عملیات نظامی کوروش در این زمان ، علیه گروهی از سکاهای آسیای میانه و بویژه (ماساگت) های ساکن ماورای سیحون بوده است . هرچند که گفته می شود کوروش در یکی از این نبردها جان باخته است ، لیکن روشن است که وی در طی این لشکرکشی ، پیروزی هایی در سرکوبی و فرونشاندن سرکشی ها و نا آرامی ها و گسترش فتوحات در آسیای میانه داشته و چندین قوم سکایی را به زیر فرمان آورده است .
به هر حال ، طبق روایتی کوروش در یکی از این نبردها ( که شاید با ماساگت ها بوده ) مجروح گردید و پس از سه روز درگذشت .


http://s2.picofile.com/file/7135013117/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B42.jpg

پیکر وی در پایتخت امپراطوری اش ( پاسارگاد ) و در آرامگاهی که در زمان حیات وی ساخته شده بود به خاک سپرده شد . کوروش در زمان حیات خود ، کمبوجیه را نامزد قطعی نیابت و جانشینی خود ساخته بود و پیشینه این امر از زمانی پیداست که کمبوجیه پس از فتح بابل به مقام شاه بابل به اشتراک با پدرش نایل شده بود . بردیا پسر دیگر کوروش، که تاریخ نشان داد هرگز از این جانشینی خوشنود نبود ، در آن زمان شهربان ساتراپ >>>ایالات ماد و ارمنستان و کادوسان بود .تاریخ : یکشنبه 29 شهریور 1394 | ساعت 22 و 45 دقیقه و 07 ثانیه | نویسنده : payam . s | نظرات

  • paper | تازیانه | خسوف